زبان وادبیات فارسی
به قول انیشتین : اگر نتوانید یک مساله

پیچیده را به زبان خیلی ساده برای خودتان و دیگران توضیح دهید

آن مسئله را از اساس نفهمیده اید.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم مرداد 1393ساعت 10:20  توسط غلام حسین فلکی  | 

خداوندامرا آن ده، که آن به

+ نوشته شده در  جمعه سوم مرداد 1393ساعت 0:14  توسط غلام حسین فلکی  | 

 

 
خیز وبرکاسه ی زر آب طربناک انداز
 

خیز و در کاسه زر آب طربناک انداز

پیشتر زان که شود کاسه سر خاک ،انداز

عاقبت منزل ما وادی خاموشان است

حالیا غلغله در گنبد افلاک انداز

چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است

بر رخ او نظر از آینه پاک انداز

به سر سبز تو ای سرو که گر خاک شوم

ناز از سر بنه و سایه بر این خاک انداز

دل ما را که ز مار سر زلف تو بخست

از لب خود به شفاخانه تریاک انداز

ملک این مزرعه دانی که ثباتی نکند

آتشی از جگر جام در املاک انداز

غسل در اشک زدم کاهل طریقت گویند

پاک شو اول و پس دیده بر آن پاک انداز

یا رب آن زاهد خودبین که بجز عیب ندید

دود آهیش در آیینه ادراک انداز

چون گل از نکهت او جامه قبا کن حافظ

وین قبا در ره آن قامت چالاک انداز

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم تیر 1393ساعت 22:15  توسط غلام حسین فلکی  |