زبان وادبیات فارسی
نوشته شده توسط خمُش در پنجشنبه بیست و نهم آبان 1393 | نظر بدهید

 

نوشتن کلماتی که به «ها»ی غیرملفوظ ختم میشوند مثل خانۀ، پیمانۀ، شیشۀ، کاشانۀ و ... به همین صورت درست و نوشتن آن با «یا»ی بزرگ(ی) نادرست است زیرا:

اولاً: خلاف قواعد زبان و خط است: چون مطابق خاصیت ذاتی زبانها و خطها همۀ زبانها و خطها در طول تاریخ رو به سادگی، اختصار، کوتاهی، ایجاز و تلخیص نهاده اند و نمیتوان خط و زبان را بعکس به عقب برگرداند. «یا»ی کوچک (ۀ) خلاصه، مختصر و کوتاه شدۀ «یا»ی بزرگ (ی) است و برگشت به گذشته خلاف قاعدۀ زبان است. خود «ی» در اصل در زبان فارسی باستان یک کلمه بوده یعنی ضمیر موصولی بوده (hya) و در فارسی میانه به صورت مستقل با مصوت کوتاه (i) نوشته و تلفظ میشده. 

دوم اینکه خود فرهنگستان بعد از اشتباه بزرگ خود در این مورد خوشبختانه به اشتباهش پی برد و در کتابچه های خود این موضوع را اصلاح نمود با اینکه متأسفانه به مدارس و ادارات ابلاغ ننمود. اصلاح فرهنگستان را در صفحۀ 26 از کتابچۀ «دستور خط فارسی» می توانید ببینید:

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم آذر 1393ساعت 18:16  توسط غلام حسین فلکی  | 

رمز موفقیت

آفرین بر عشق،شادی ،افتخار                            مثبت اندیشان خوشبین ،پا به کار
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم آبان 1393ساعت 13:28  توسط غلام حسین فلکی  | 

 
آثار دکتر شفیعی کدکنی
 

 

 
فهرست انتشارات: آثار دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
آثار دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
آثار دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
 
آیینه ای برای صداها 
آیینه ای برای صداها 
(مجموعه هفت دفتر شعر)
ادوار شعر فارسی 
ادوار شعر فارسی 
از مشروطیت تا سقوط سلطنت
از بودن و سرودن 
از بودن و سرودن 
(مجموعه شعر)
از زبان برگ 
از زبان برگ 
(مجموعه شعر)
با چراغ و آینه 
با چراغ و آینه 
در جستجوی ریشه های تحول شعر معاصر ایران
بوی جوی مولیان 
بوی جوی مولیان 
(مجموعه شعر)
تصوف اسلامی و رابطه انسان و خدا 
تصوف اسلامی و رابطه انسان و خدا 
حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیر 
حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیر
حالات و مقامات م. امید 
حالات و مقامات م. امید 
خطی ز دلتنگی 
خطی ز دلتنگی 
(مجموعه شعر)
در آیینه رود 
در آیینه رود 
منتخب اشعار
در ستایش کبوترها 
در ستایش کبوترها 
(مجموعه شعر)
در کوچه باغهای نشابور 
در کوچه باغهای نشابور 
(مجموعه شعر)
رستاخیز کلمات 
رستاخیز کلمات 
درس گفتارهایی درباره نظریه ادبی صورتگرایان روس
زمزمه ها 
زمزمه ها 
(مجموعه شعر)
ستاره دنباله دار 
ستاره دنباله دار 
(مجموعه شعر)
شبخوانی 
شبخوانی 
(مجموعه شعر)
شعر معاصر عرب 
شعر معاصر عرب 
غزل برای گل آفتابگردان 
غزل برای گل آفتابگردان 
(مجموعه شعر)
غزلیات شمس تبریز 
غزلیات شمس تبریز 
(دوره 2جلدی)
غزلیات شمس تبریز 
غزلیات شمس تبریز 
(دوره 2جلدی در یک مجلد)
قلندریه در تاریخ 
قلندریه در تاریخ 
دگردیسیهای یک ایدئولوژی
هزاره دوم آهوی کوهی 
هزاره دوم آهوی کوهی 
(مجموعه پنج دفتر شعر)
مثل درخت در شب باران 
مثل درخت در شب باران 
(مجموعه شعر)
مرثیه های سرو کاشمر 
مرثیه های سرو کاشمر 
(مجموعه شعر)
مرموزات اسدی در مزمورات داودی 
مرموزات اسدی در مزمورات داودی 
منطق الطیر 
+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم شهریور 1393ساعت 10:39  توسط غلام حسین فلکی  |