گروه زبان وادبیات فارسی نهاوند

زبان وادبیات فارسی

آثارشفیعی کدکنی

مجموعه اشعار
 1. ۱۳۴۴ - زمزمه‌ها
 2. ۱۳۴۴ - شبخوانی
 3. ۱۳۴۷ - از زبان برگ
 4. ۱۳۵۰ - درکوچه باغ های نیشابور
 5. ۱۳۵۶ - بوی جوی مولیان
 6. ۱۳۵۶ - از بودن و سرودن
 7. ۱۳۵۶ - مثل درخت در شب باران
 8. ۱۳۶۷ - هزاره دوم آهوی کوهی

[ویرایش] آثار نظری و انتقادی و تصحیح و ترجمه

 1. صور خیال در شعر فارسی
 2. موسیقی شعر
 3. تصحیح اسرارالتوحید نوشتهٔ محمد بن منور
 4. تصحیح تاریخ نیشابور نوشتهٔ حاکم نیشابوری
 5. تصحیح آثار عطار نیشابوری
 1. تصحیح آفرینش و تاریخ در دو جلد
 2. مفلس کیمیا فروش دربارهٔ شعر انوری
 3. زبور پارسی نگاهی به زندگی و غرل های عطار
 4. تازیانه‌های سلوک در بارهٔ قصاید سنایی
 5. در اقلیم روشنایی تفسیر چند غزل حکیم سنایی
 6. شاعر آیینه ها بررسی سبک هندی و شعر بیدل دهلوی
 7. آن سوی حرف و صوت
 8. میراث عرفانی ایران (چهار جلدی):
 1. ادوار شعر فارسی از مشروطه تا سقوط سلطنت
 2. زمینهٔ اجتماعی شعر فارسی
 3. شعر معاصر عرب
 4. قلندریه در تاریخ سیر دگردیسی یک اندیشه
 5. ترجمه تصوف اسلامی و رابطه انسان و خدا نوشته رینولد نیکلسون
 6. تصحیح غزلیات شمس تبریز
 7. مقدمه‌نویسی و انتشار تصویر نسخه خطی منظومهٔ علی‌نامه

[ویرایش] پیوند به بیرون

ویکی‌گفتآورد
مجموعه‌ای از نقل‌قول‌های مربوط به
در ویکی‌گفتاورد موجود است.


+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم تیر 1389ساعت 17:1  توسط مراد عزیزی  | 

نقدی بر یک سوال آزمون 89

درآزمون زبان وادبیات فارسی ریاضی:تعداد واژه های عبارت"بیهقی،تنهامورخی امین وبلند پایه نیست،که نویسنده ای توانا وزبردست است وامانت داری ودقت وی،کتابش را به صورت داستانی گیرا و دل چسب کرده است."

طبق گزینه های سازمان سنجش ۲۸یا۲۹تا است درصورتی که اگر آن را به صورت زیر مشخص کنیم گزینه ها غلط است.

بیهقی/تنها/مورخی/امین/و/بلندپایه/نیست/که/نویسنده ای/توانا/و/زبردست/است/و/امانت داری/و/دقت/ـ/وی/کتاب/ش/را/به/صورت/ـ/داستانی/گیرا/و/دل

چسب/کرده است.

برای توجیه جواب مولف:

۱)یاباید" کتابش"رایک واژه حساب کنیم۲)یاباید(به/صورت/ــــ/)را یک واژه بدانیم

که هردومورد برپایه ی کتاب درسی وازنگاه زبان شناسی جدید عالمانه نیست.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم تیر 1389ساعت 9:11  توسط مراد عزیزی  | 

پردراسراریابردراسرار

اگرمصرع دوم بیت دوم ص ۱۲ادبیات فارسی۱(قافیه وعروض ـنقدادبی)به شکل زیراصلاح شود بهنر است.

نوح تویی روح تویی فاتح ومفتوح تویی        سینه ی مشروح تویی پردراسرار مرا=یعنی سینه ای که سرشار ازمروارید اسرار الهی است. غزلیات شمس تبریز/محمدرضا شفیعی کدکنی

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم تیر 1389ساعت 16:39  توسط مراد عزیزی  |