زبان وادبیات فارسی
رمز موفقیت

آفرین بر عشق،شادی ،افتخار                            مثبت اندیشان خوشبین ،پا به کار
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم آبان 1393ساعت 13:28  توسط غلام حسین فلکی  | 

 
آثار دکتر شفیعی کدکنی
 

 

 
فهرست انتشارات: آثار دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
آثار دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
آثار دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
 
آیینه ای برای صداها 
آیینه ای برای صداها 
(مجموعه هفت دفتر شعر)
ادوار شعر فارسی 
ادوار شعر فارسی 
از مشروطیت تا سقوط سلطنت
از بودن و سرودن 
از بودن و سرودن 
(مجموعه شعر)
از زبان برگ 
از زبان برگ 
(مجموعه شعر)
با چراغ و آینه 
با چراغ و آینه 
در جستجوی ریشه های تحول شعر معاصر ایران
بوی جوی مولیان 
بوی جوی مولیان 
(مجموعه شعر)
تصوف اسلامی و رابطه انسان و خدا 
تصوف اسلامی و رابطه انسان و خدا 
حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیر 
حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیر
حالات و مقامات م. امید 
حالات و مقامات م. امید 
خطی ز دلتنگی 
خطی ز دلتنگی 
(مجموعه شعر)
در آیینه رود 
در آیینه رود 
منتخب اشعار
در ستایش کبوترها 
در ستایش کبوترها 
(مجموعه شعر)
در کوچه باغهای نشابور 
در کوچه باغهای نشابور 
(مجموعه شعر)
رستاخیز کلمات 
رستاخیز کلمات 
درس گفتارهایی درباره نظریه ادبی صورتگرایان روس
زمزمه ها 
زمزمه ها 
(مجموعه شعر)
ستاره دنباله دار 
ستاره دنباله دار 
(مجموعه شعر)
شبخوانی 
شبخوانی 
(مجموعه شعر)
شعر معاصر عرب 
شعر معاصر عرب 
غزل برای گل آفتابگردان 
غزل برای گل آفتابگردان 
(مجموعه شعر)
غزلیات شمس تبریز 
غزلیات شمس تبریز 
(دوره 2جلدی)
غزلیات شمس تبریز 
غزلیات شمس تبریز 
(دوره 2جلدی در یک مجلد)
قلندریه در تاریخ 
قلندریه در تاریخ 
دگردیسیهای یک ایدئولوژی
هزاره دوم آهوی کوهی 
هزاره دوم آهوی کوهی 
(مجموعه پنج دفتر شعر)
مثل درخت در شب باران 
مثل درخت در شب باران 
(مجموعه شعر)
مرثیه های سرو کاشمر 
مرثیه های سرو کاشمر 
(مجموعه شعر)
مرموزات اسدی در مزمورات داودی 
مرموزات اسدی در مزمورات داودی 
منطق الطیر 
+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم شهریور 1393ساعت 10:39  توسط غلام حسین فلکی  | 

به قول انیشتین : اگر نتوانید یک مساله

پیچیده را به زبان خیلی ساده برای خودتان و دیگران توضیح دهید

آن مسئله را از اساس نفهمیده اید.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم مرداد 1393ساعت 10:20  توسط غلام حسین فلکی  | 

خداوندامرا آن ده، که آن به

+ نوشته شده در  جمعه سوم مرداد 1393ساعت 0:14  توسط غلام حسین فلکی  | 

 

 
خیز وبرکاسه ی زر آب طربناک انداز
 

خیز و در کاسه زر آب طربناک انداز

پیشتر زان که شود کاسه سر خاک ،انداز

عاقبت منزل ما وادی خاموشان است

حالیا غلغله در گنبد افلاک انداز

چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است

بر رخ او نظر از آینه پاک انداز

به سر سبز تو ای سرو که گر خاک شوم

ناز از سر بنه و سایه بر این خاک انداز

دل ما را که ز مار سر زلف تو بخست

از لب خود به شفاخانه تریاک انداز

ملک این مزرعه دانی که ثباتی نکند

آتشی از جگر جام در املاک انداز

غسل در اشک زدم کاهل طریقت گویند

پاک شو اول و پس دیده بر آن پاک انداز

یا رب آن زاهد خودبین که بجز عیب ندید

دود آهیش در آیینه ادراک انداز

چون گل از نکهت او جامه قبا کن حافظ

وین قبا در ره آن قامت چالاک انداز

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم تیر 1393ساعت 22:15  توسط غلام حسین فلکی  |